Bestellijst Online registreren Mijn mapeco
Hulp nodig? Contacteer ons!
Terug naar overzicht

Buy more get more

 

Het concept achter BUY MORE GET MORE

BUY MORE GET MORE is een jaarlijkse actie van DeWALT in de 4 MAPECO-winkels. Het concept is eenvoudig: hoe meer je koopt, hoe groter je korting wordt:

 • €600 kopen = €100 gratis DeWALT producten
 • €1.000 kopen = €200 gratis DeWALT producten
 • €1.750 kopen = €500 gratis DeWALT producten
 • €2.500 kopen = €720 gratis DeWALT producten

BUY MORE GET MORE is zonder meer de meest prijsvoordelige actie tijdens het volledige jaar bij MAPECO. De actieslogan mag je dan ook letterlijk nemen: hoe meer je koopt, hoe meer korting je krijgt. De korting wordt tijdens de aankoop omgezet naar een geschenk naar keuze uit het VOLLEDIGE DeWALT-assortiment.

BEKIJK DE ACTIEFOLDER

Demonstraties

Tijdens de actiedagen zijn er diverse DeWALT-professionals aanwezig om onze klanten-bouwprofessionals advies en demonstraties te geven over alle mogelijke DeWALT-producten.

De actiedagen gaan door in de MAPECO winkels op volgende data:

Tijdens de actiedagen zijn de normale openingsuren geldig, van 9u tot 16u.

Coronamaatregelen

De directie en alle medewerkers van MAPECO zullen alles in het werk stellen om deze actie veilig te laten doorgaan. In elke winkel worden alle veiligheidsvoorschriften bijzonder nageleefd en we vragen bezoekers aan de winkels uitdrukkelijk om deze maatregelen strikt na te leven. MAPECO beschikt over ruime winkels waar het houden van 1,5 meter afstand gemakkelijk na te leven is.

Wil je deelnemen aan deze actie maar vermijd je liever een bezoek aan de winkel? Geef dan je bestelling telefonisch of via de webshop door. Dat hoeft niet persé op de actiedag zelf te zijn, je kan ook vooraf bestellen om te genieten van de voorwaarden van deze actie.  

Maak kans op een gratis DeWALT tuinset.

Aan deze actie is een wedstrijd verbonden. Er is één tuinset DCM561P3 per winkel te winnen. Deze bestaat uit:

 • 18V compacte kettingzaag DCM565
 • 18V heggenschaar DCM563 18V 
 • grastrimmer DCM561
 • inclusief 3× 18V 5.0Ah accu’s en 1 lader

Per aankoopschijf van €250 (excl. BTW) mag elke klant een invulformulier in een urne stoppen. Op het einde van elke actiedag in de desbetreffende winkel wordt een invulformulier uit de urne getrokken. De winnaar wordt na de trekking gecontacteerd om zijn prijs in ontvangst te nemen de eerste maandag na de BMGM-dag.

Wedstrijdreglement

Dit wedstrijdreglement regelt de modaliteiten met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor alle wedstrijden bij MAPECO. Wie deelneemt aan deze wedstrijden verklaart zich akkoord met onderstaand reglement en met elke beslissing van MAPECO. 

 • Indien er bij een wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, wordt bijkomend een bijzonder wedstrijdreglement opgemaakt voor die wedstrijd. De bepalingen van een bijzonder wedstrijdreglement hebben voorrang op andersluidende bepalingen van dit algemene wedstrijdreglement.
 • Over het reglement worden geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd. MAPECO kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het reglement, door melding op de actiepagina’s op de website www.mapeco.be 
 • MAPECO-wedstrijden zijn enkel toegankelijk voor kopers tijdens de actiedagen, met uitzondering van de personeelsleden en inwonende familieleden van MAPECO. MAPECO houdt zich het recht voor personen te weigeren tot deze wedstrijd.
 • In het geval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of voogd te beschikken en deze goedkeuring, op verzoek van de organisatoren, voor te leggen.
 • De meegedeelde persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in het adressenbestand van MAPECO om de deelnemers op de hoogte te houden van de activiteiten van haar uitgaves.
 • In het geval de wedstrijd een kennisvraag betreft, wordt aan de deelnemer gevraagd het juiste antwoord op te geven. In geval meerdere deelnemers een juist antwoord insturen, worden de winnaar of winnaars door uitloting bepaald uit alle deelnemers met het juiste antwoord.
 • In het geval de wedstrijd een andere intellectuele inspanning betreft, worden de winnaar of winnaars door uitloting bepaald uit alle deelnemers die deze intellectuele inspanning volledig hebben doorlopen.
 • De winnaar of winnaars van een wedstrijd worden na afloop persoonlijk op de hoogte gebracht.
 • Reageert de winnaar niet op tijd, dan behoudt MAPECO zich het recht voor per loting een andere winnaar te selecteren.
 • De prijs die gewonnen wordt is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan iemand anders. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet.
 • MAPECO kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen een prijs wijzigen.
 • De prijs is beperkt tot de naakte prijs zoals die nader is omschreven in het bijzonder wedstrijdreglement of op een andere wijze. Geenszins kan worden verondersteld dat MAPECO bijkomende producten of diensten, gekoppeld aan de prijs, zou toekennen of verlenen.
 • Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor een waarborgregeling geldt voor consumptiegoederen, zoals elektronische apparaten, dan wordt het recht op waarborg rechtstreeks uitgeoefend bij fabrikant of invoerder.
 • MAPECO behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen.
 • In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt MAPECO zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.
 • Druk-, spel-, zet-, elektronische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege MAPECO.